sub_visual

9

  번호 제목 글쓴이 등록일 조회  
  9 GCPR 2019 HOT 정태진 2019.09.30 13:32 1269  
  8 경찰청 사이버보안 자문위원 위촉 HOT 정태진 2017.08.16 15:54 1889  
  7 국가사이버안전센터 자문위원 위촉 HOT 정태진 2017.08.16 15:49 1848  
  6 국민안전처 정책자문위원 위촉! HOT 정태진 2016.03.18 17:47 2688  
  5 국회 토론회 통신비밀법 개정안 HOT 정태진 2015.08.19 15:52 3018  
  4 2015 국제 사이버 범죄 심포지움 HOT 정태진 2015.06.11 15:21 3188  
  3 한국사이버안보법정책학회 HOT 정태진 2015.05.21 00:44 2933  
  2 국군 사이버 사령부 특강 HOT 정태진 2015.04.03 00:00 2187  
  1 자문위원 모임 HOT 정태진 2014.12.20 13:25 2228